ADVERTISEMENT


W ramach projektu Big Little Fashion poszukujemy artystów, muzyków, zespoły, które chciałyby podzielić się swoją twórczością.

Mamy zamiar regularnie promować zdolnych adeptów sztuki muzycznej. Podstawą naszej współpracy byłaby umowa barterowa, w zakresie, której do obowiązków należałaby obopólna korzyść w postaci promocji. Z naszej strony możemy obiecać rzetelną, opisową prezentację, systematyczne odtwarzanie utworu w serwisie i spory zasięg odbioru.

Zainteresowany? Masz pytania? Pisz! Prześlij nam swoje demo, kawałek, który chciałbyś u nas promować na adres e-mailowy: biglittlefashion@gmail.com z dopiskiem BIG LITTLE FASHION.